طراحی و نظارت ساخت ضریح جدید بقعه منور حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام را به استاد محمود فرشچیان سپرده شد

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام طی ابلاغی ، طراحی و نظارت ساخت ضریح جدید بقعه منور حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام را به استاد محمود فرشچیان سپرد.

پرداخت نذورات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در دستگاه های خود پرداز بانک سینا

امکان پرداخت نذورات ویژه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام از طریق دستگاه های خود پرداز بانک سینا در سراسر کشور مهیا گردید.