بسمه تعالی

پذیرایی از زائران عراقی با غذای حضرتی 

در دارالضیافه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

روز دوشنبه مورخ ۱۶-۵-۱۳۹۷