بسمه تعالی

تقدیم بن غذای حضرتی 

به زائران بارگاه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

( تصاویر با رضایت و مجوز از خود این عزیزان در سایت بارگذاری شده است )