بسمه تعالی

اهداء بیش از نوزده هزار غذای حضرتی در تیر ماه ۱۳۹۷ 

به زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام