بسمه تعالی

تقدیم بن غذای حضرتی در ظهر چهارشنبه مورخ ۱۰-۵-۱۳۹۷

به زائران و مجاوران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

( تصاویر با رضایت و مجوز از خود این عزیزان در سایت بارگذاری شده است )